Strojírenství

Nesousledné frézování

• Nesousledné frézování o Fréza se otáčí proti směru pohybu obrobku o Průřez třísky se postupně zvětšuje od 0 do maxima o Dá se použít u každé frézky o Nevýhody:  Fréza při začátku...

Frézky

Frézky• Proměnlivé řezné síly při frézování potřebují tuhé stroje bez vibrací Konzolové frézky• Charakteristické je pro ně konzola, která je upevněná na vedení stojanu, na kterém je přestavována pomocí šroubu a matice ve svislém...

Soustružení závitů

Soustružení závitů • Posuv na otáčku musí být stejný jako stoupání závitu • Poměr mezi otáčkami hlavního vřetena (obrobku) a otáčkami vodícího šroubu, nutný pro určité stoupání závitu se dosáhne kombinací ozubených převodů •...

Řezání závitů

• Řezání závitů o Na konečnou hloubku profilu závitu se najíždí v několika krocích do konečného rozměru o Prvním krokem se získává pouze malá hloubka závitu (nastavení podle kroužku se stupnicí nonia) o Po...

Frézování

Frézování • Třískové obrábění rovinných a tvarových ploch vícebřitovým nástrojem • Nástroj: Fréza • Stroj: Frézka • Hlavní řezný pohyb, který je otáčivý koná nástroj (fréza) • Vedlejší pohyb konaný obrobkem je většinou přímočarý...

Upínací trny

Upínací trny• Užívají se tehdy, pokud má být díra vůči vnější ploše pláště obrobku přesně centrická Pevný trn• Průměr souhlasí s průměrem díry • Trn je kalený a broušený mírně kuželovitě v poměru 1:400...

Soustružení kuželových ploch

Soustružení kuželových ploch Natočením nožových saní • Pro krátké kuželové plochy s úhly kužele od 0 do 180° • Seřizování: o Nožové sáně natočit o a/2 o Uhel nastavit přesně dle číselníkového úchylkoměru, vzorového...

Upínání soustružnických nožů

Upínání soustružnických nožů • Soustružnické nože se upínají: o Upínkami různých konstrukcí o Nožovými hlavami  Otočné  Umožňují upnout až 4 nože o Revolverové nožové hlavy • Základní pravidla pro upínání soustružnických nožů...

Upínání obrobků

Upínání obrobkůTříčelisťové sklíčidlo• K upínání válcových, trojhranných a šestihranných obrobků • Tři čelisti zasahují svými plochami do drážky, která má tvar spirály • Zadní strana závitové podložky je vytvořena jako talířové kolo, do kterého...

Pevná luneta

Pevná luneta • Použití: Opírají se jí dlouhé tenké obrobky -> zabránění průhybu při obrábění • Upevňuje se na vodící plochy lože soustruhu • Při nasazování opěrných čelistí NESMÍ obrobek házet • Pro vyloučení...