Strojírenství

Ruční kování

Ruční kování• Materiál se ohřívá na kovací teplotu v: o Kovářské výhni  Stabilní  Zděné s jímkou pro ohniště  Zděné udržují lépe teplo  Litinové lze snadno postavit, případně přemístit  Přenosné...

Kladiva

Kladiva• Zhotovují se z oceli o obsahu uhlíku 0,7 až 1 % • Obě strany jsou zakaleny • Osazovací a hladicí kladiva se vyrábí ze stejné oceli jako kladiva plochá, ale kalí se jen...

Základní kovářské operace

Základní kovářské operaceProdlužování• Také se může nazývat: Kování do délky či Vytahování • Dělá se přes hranu kovadliny nebo přes její roh • Přitloukáním se materiál prodlužuje Hlazení• Děje se přitloukáním materiálu na sedlík...

Kovací teploty

Kovací teploty• Pro správnou tvárnost je potřeba dodržení určité kovací teploty nebo intervalu teplot • Kove se většinou při nejvyšších kovací teplotách -> o Materiál se nejlépe tváří o Kovací časy jsou kratší o...

Zásady při kování

Zásady při kování• Kovací teplota se řídí podle obsahu uhlíku a legujících prvků • Čím nižší je obsah uhlíku, tím je ocel tvárnější a lépe kovatelná. Měkké nelegované konstrukční oceli do 0,2 % uhlíku...

Atmosféry ohřívacích pecí

Atmosféry ohřívacích pecí• Základní rozdělení: o Oxidační  Obsahuje přebytek vzduchu (volný kyslík)  Při ohřevu oceli dochází k oxidaci povrchu (propalu) ->doprovázeno oduhličením povrchových vrstev  Vliv na velikost propalu (tvorbu okují) má:...

Vliv prokování na mechanické vlastnosti

Vliv prokování na mechanické vlastnosti• Ingoty určené pro kování mají mít stejnozrnnou strukturu • Se stoupajícím stupňem prokování se mění tvar a forma krystalů -> dochází k tvoření vláken o Vláknitost způsobuje odlišné mechanické...

Narážecí kovářské pece

Narážecí kovářské pece• Charakter průchozích pecí • Dveřmi v zadní části se vkládá studený materiál strkacím zařízením, které je mimo pec • V peci se materiál posouvá po kluznicích (rovně nebo šikmo) • Materiál...

Komorové pece

Komorové pece• Mnoho typů • Volba vhodné pece závisí na: o Použití o Umístění o Druhu sortimentu o Kovacím procesu• Mají ve výbavě měřící a registrační aparaturu • Nevýhody: o Ohřev a průchod materiálu...

Výroba trubek

Výroba trubekTrubky svařované (švové)• Vyrábí se z pásové oceli, která se ohřeje v plynové peci prochází profilovacími válečky, které pás zkrouží • Další pár válečku stlačí trubku a její okraje k sobě ta, že...