Strojírenství

7. Charakter fázových přeměn v tuhém stavu u ocelí (perlit, bainit,..)

• vlastnosti ocelí závisí nejen na chemickém složení ale i na struktuře, – požadovanou strukturu lze dosáhnout tepelným zpracováním, tj.řízenými tepelnými cykly• při nich probíhají fázové přeměny – austenitizace, perlitická, bainitická, martenzitická přeměna, příp.přeměny...

3. Základní termodynamické pojmy

Termodynamika – zabývá se podmínkami přeměny jedné formy energie v jinou., – sledování změn v tuhé fázi popřípadě kapalné.,– slitiny vznikají vždy nejméně ze dvou prvků ale alespoň jeden musí být kov, – mohou...

2. Rozdělení strukturních poruch reálných krystalů

Druhy krystalů: monokrystaly ( – vláknové , – masivní ) , polykrystaly vláknové – blíži se vlastnostmi ideálnim krystalům, pevnost téměř ideální,malý počet poruch, (průměr) několik (u)m, délka = cm.masivní – (průměr) víc než...

1. Základy krystalové stavby pevných látek

Prostorová mřížka – vychází z určitého bodu, jeho počátku a postupuje ve třech směrech po krocích o velikostech a, b, c., – Tím se vytyčí určité body zvané uzlové body, – prostorová mřížka je...

Nauka o materiálu – otázky

1. Základy krystalové stavby pevných látek2. Rozdělení strukturních poruch reálných krystalů3. Základní termodynamické pojmy4. Rovnovážný diagram dvou složek dokonale rozpustných v tuhém stavu, struktura slitiny5. Rovnovážný diagram dvou složek dokonale nerozpustných v tuhém stavu,...