Strojírenství

Ochranné povlaky a vrstvy z nekovů

Difuzní sírování (sulfinizace) a sulfonitridování• Stejný princip jako pokovování difuzí • Do povrchu součásti difunduje síra (např. z prostředí siřičitanu sodného při teplotě 600°C) • Sulfinizace o Zvýšení odolnosti proti korozi, opotřebení i zadření...

Ochranné povlaky a vrstvy z kovů

Elektrochemické pokovování bez přívodu elektrického proudu• při ponoření součástí z kovu s nižším elektrickým potenciálem do roztoku soli kovu s vyšším elektrickým potenciálem nastane jeho vylučování a ukládání na povrchu součásti i ve větších...

Ochranné povlaky a vrstvy z kovů

Ochranné povlaky a vrstvy z kovůPokovování ponorem do lázní z roztavených kovů• Nejstarší způsob protikorozivní ochrany • Ponorem se vytváří povlaky ze zinku, cínu, olova • Součásti mající povrch připravený mořením, leštěním se ponořují...

Ochranné povlaky a vrstvy z kovů

Pokovování amalgámem• Zastaralý, nehygienický, nákladný -> Použití značně omezeno • Amalgám: Sloučenina kovů s rtutí, která se nanese na upravený povrch součástí a vypálením se povlak zbaví rtuti • Na součástech vzniká tenký kovový...

Ochrana povrchovými úpravami

Předběžná úprava – Způsob provedení – Získané vlastnosti Chemická• Odmašťování: (benzín, nafta, syntetické látky) o V rozpouštědlech o Proudící mokrou párou• V případě nutnosti následuje: o neutralizace dříve použitých chemikálií o Praní součástí ve...

Ochrana úpravou korozivního prostředí

Ochrana úpravou korozivního prostředí• Agresivita korozivního prostředí se snižuje: o Odstraněním stimulátoru koroze (korozivního činitele)  Odstranění kyslíku z vody  Snížení vlhkosti vzduchu látkou, jenž na sebe váže vodu o Přidáním inhibitoru koroze...

Ochrana povrchovými úpravami

Ochrana povrchovými úpravami• Ochranné povlaky a vrstvy o Tvořené chemicky stálými látkami (kovovými, nekovovými anorganickými a organickými) oddělující strojní součásti od korozivního prostředí o Obvykle ještě vylepšují estetický vzhled o Před jejich tvorbou je...

Ochrana proti korozi

Ochrana proti koroziOchrana vhodnou volbou materiálu• Volba se řídí následujícími požadavky: o Stanovením korozních činitelů a určením funkčních požadavků, které budou v daném prostředí na součást kladeny o Nespojovat elektrochemicky rozdílný kovový materiál o...

Koroze plastů

Koroze plastů • Na korozi působí ultrafialové záření, které podmiňuje: o Vznik povrchových trhlin o Změna barvy o Snížení mechanických vlastností • Plasty jsou znehodnocovány i působením: o Kyslíku o Vlhkosti a agresivních plynů...

Koroze ostatních nekovových materiálů

Dřevo• Je napadáno biologickými činiteli • Odolává jen slabým roztokům kyselin • Nesnáší působení zásad Kůže• Malá chemická stálost • Odolává vlivům běžného ovzduší • Napadána biologickými činiteli Tkaniny rostlinného původu (bavlna, juta)• Nízká...