Strojírenství

strojirenstvi nejen pro studenty – studijné materiály – obsah 7

Koroze ostatních nekovových materiálů Koroze plastů Druhy koroze dle vzhledu Druhy koroze dle vnějších činitelů Koroze v kapalinách Norma rozděluje agresivitu atmosféry následovně Druhy koroze dle prostředí Korozní články a korozní reakce Elektrochemická koroze...

Strojirenstvi nejen pro studenty – studijné materiály – obsah 6

Polotovary vyráběné tvářením Tryskače Čištění a úprava odlitků Kontrola a vady odlitků Sklopné lití Přesné lití Odstředivé lití Lití pod tlakem Gravitační lití Lití slévarenských slitin Elektrické pece Tavení a lití slévárenských slitin Sušící...

strojirenstvi nejen pro studenty – studijné materiály – obsah 5

Acetylénové vyvíječe Pravidla pro práci se svařovacím hořákem Pracovně bezpečnostní předpisy pro lahve a ventily… Směr svařování Přídavné materiály Druhy svařovacích plamenů Plyny pro svařování a řezání kyslíkem Plyny pro svařování a řezání kyslíkem...

strojirenstvi nejen pro studenty – studijné materiály – obsah 3

Řezná rychlost a otáčky Drsnost obrobené plochy Vznik třísky Základy třískového obrábění Nitridy Oxidy Superslitiny Slinuté karbidy na nástroje Kovové filtry Magneticky tvrdé ferity Použití slinutých kovů Dodatečné úpravy kovových prášků Slinování tavné Slinování...

strojirenstvi nejen pro studenty – studijné materiály – obsah 2

Obrážení Hoblování Nízké upínače Upínání obrobků Upínání nástrojů Frézy Vodorovné (horizontální) konzolové frézky Frézky Nesousledné frézování Frézování Řezání závitů Soustružení závitů Soustružení kuželových ploch Upínací trny Pevná luneta Upínání obrobků Upínání soustružnických nožů Soustružnické...

strojírenství nejen pro studenty – studijné materiály – obsah 1

Geometrické tolerance směru Předepisování geometrických tolerancí Soustavy kót Pravidla pro kreslení hraničních značek Základní zásady kótování Kótování Kosoúhlé promítání Způsoby zobrazování Odkaz na položky Pro oba případy platí Výkresy sestavení Výkresy součástí Popisové pole...

STROJÍRENSTVÍ – KOMPLETNÍ OBSAH:

STROJÍRENSTVÍ – OBSAH: 10. Stabilní diagram, charakter fází oblastí 9. Metastabilní diagram, krystalizace a překrystal… 7. Charakter fázových přeměn v tuhém stavu u ocelí… 6. Rovnovážný diagram dvou složek omezeně rozpustn… 5. Rovnovážný diagram...