Strojírenství

Orýsování obrobku

Orýsování obrobku Je označení tvaru a roztečí potřebných pro výrobu součástí. Jako předloha (návod) pro orýsování polotovaru (obrobku) slouží dílenský výkres. Při používání nových technologií (např. obrábějící stoje řízené počítači (NC, CNC) orýsování odpadá,...

Nepřesnosti a chyby při měření

Nepřesnosti a chyby při měřeníPři měření musíme skutečný rozměr nejen zjistit co nejpřesněji, ale eliminovat chyby, které mají tyto příčiny: • Nerovnosti na měřeném předmětu (obrobku), např. (přilnutými třískami, prachy, výronky). • Nepřesnosti měřidla,...

Superfinišování

Superfinišování • Druh zvláštního jemného broušení válcových ploch (nejčastěji vnějších) • Broušený povrch se obrábí jemnými brusnými kameny, které konají velmi rychlý kmitavý pohyb podél obráběné plochy a jsou k ní přitlačovány tlakem až...

Druhy lapování

Druhy lapování Rovinné • Použití:Výroba rovinných ploch • Provádí se postupným o Dvoukotoučovým lapováním  Ploché obrobky leží v kruhovém unášeči mezi dvěma protiběžnými lapovacími kotouči  Unášeč uděluje obrobkům dostatečný otáčivý pohyb ->...

Měření a druhy měřidel

Měření a druhy měřidelMěřením zjišťujeme rozměr přímo měřidlem nebo rozměr součásti porovnáváme s kalibrem (nepřímé měření). Základní pojmyMěření Je kontrolní pracovní činnost. Veličina, kterou je potřeba změřit (měřená veličina), například úhel, hmotnost, tíha obrobku,...

Kontrola a upínání brousicích kotoučů

Kontrola a upínání brousicích kotoučů • Brousicí kotouč musí být zakrytý ochranným krytem, který jej zachytí při roztržení • Brousicí kotouč je třeba před upevněním podrobit zvukové zkoušce poklepem o Kotouč se přidržuje v...

Honování

Honování • Jedná se o vybrušování vnitřních nebo vnějších válcových ploch honovacími kameny upnutými v honovací hlavě • Honovací hlava má po obvodu (podle svého průměru) 3 až 12 brusných kamenů a koná při...

Způsoby broušení

Způsoby broušení Rovinné broušení • Slouží k výrobě rovinných ploch • Broušení obvodem kotouče: Rotující brusný nástroj odebírá třísky na svém obvodu • Boční broušení:Nástroj působí bokem • Podélné broušení: Broušení, při kterém je...

Kyvadlové broušení

Kyvadlové broušení• U delších částí musí kotouč nebo obrobek provádět: o Podélný vratný pohyb  Častější  Možný kontinuální odběr třísky -> kratší výrobní časo Více zápichů vedle sebe Podélné broušení• Brousící kotouč musí...

Zapichovací broušení

Zapichovací broušení• Pro krátké obrobky • např. o Vnější kroužky kuličkových ložisek o Valivá tělesa o Brzdové písty Podélné broušení• Pro dlouhé obrobky • Obrábění jen stejného průměru • Při každém průchodu všech obrobků...