Strojírenství

Nutnost sledovat způsob namáhání lepeného místa

• Nutnost sledovat způsob namáhání lepeného místa o Musí se zabránit namáhání tahem, protože by docházelo k nepříznivému namáhání spoje a pevnost lepidel v tahu není příliš velká o Velmi nepříznivé je namáhání odlupováním...

Tmely

Tmely • Použití: o Utěsňování spár proti vnikání prachu, nečistot nebo unikání tekutin či plynů o Ochrana proti mechanickému poškození o Snížení hluku o Spojovací prostředek • Tmely rozdělujeme: o Vytvrditelné – Tvrdnou, ale...

Polyvinylacetová lepidla

Polyvinylacetová lepidlaDisperzní lepidlao Dřevo o Celuloid o Reaktoplast o Textil o Papír o KůžeRoztoková lepidlao Textil o Papír o Dřevo o Plsť o Celuloid o reaktoplasty o Kamenina o Kůže Polyvinylchloridová lepidlaRoztoková lepidlao Tvrdé...

Polymetakrylátová lepidla

Polymetakrylátová lepidlaDvousloužkové lepidloo Organické skloLepivý tmelo Plastů a kovů na beton o Spárový tmelRoztoková lepidlao Kovy s pórovitými materiály o Borsilikátové a organické sklo o Porcelán o Kamenina o Kůže o Polystyrén Polystyrénová lepidlaRoztokové...

Polotovary vyráběné lepením

Polotovary vyráběné lepením• Moderní způsob spojování spojování materiálů • Vytváří nerozebíratelný spoj s materiálovým stykem • Podstatou je adheze (přilnavost) lepidla k materiálu • Koheze je vnitřní soudržnost lepidla • Po dobu schnutí lepidla...

Lepidla

Lepidla• Základní složkou lepidla jsou umělé epoxidové pryskyřice • Podle teploty tuhnutí dělíme lepidla o Při normální teplotě (20 °C) o Při zvýšené (nad 20 °C) o Při vysoké (200 °C) o Při vysoké...

Pájecí metody a způsoby

Způsob pájení – Zařízení – Princip – PoužitíTvrdéVakuovéVakuová pec vytápěná elektrickým odporem nebo indukcí• Užívá se pájek, které neobsahují těžké složky (zinek, kadmium) • Sestavené pájené součásti s pájkou a tavidlem se ohřívají ve...

Tavidla

Tavidla• Jsou tuhé či kapalné chemické prostředky zlepšující smáčivost pájky a odstraňují chemické nečistoty (oxidaci) z pájeného spoje a následně zabraňují jejich následnému znečištění (oxidaci při zahřívání) • Pro nejvyšší účinnost se musí tavit...

Vytvoření pájeného spoje

Vytvoření pájeného spojePříprava pájeného spoje• Pájka drží jen na kovově čistém povrchu • K čištění použijeme pilníků, škrabek, drátěných kartáčů o Zinkové plechy se čistí mořením (potření spoje zředěnou kyselinou solnou)• Na pevnost spoje...

Pájecí metody a způsoby

Způsob pájení – Zařízení – Princip – PoužitíMěkkéUltrazvukovéUltrazvukový pájecí vibrátor• Pájecí hrot vibrátoru kmitá ultrazvukovou frekvencí • Pohyb hrotu rozrušuje povrchovou vrstvu oxidů (pájí se bez tavidla) • Od kmitajícího hrotu vzniká třením teplo,...