Strojírenství

Jiné způsoby zpracování

Jiné způsoby zpracování• Odléváním monomeru (nízkomolekulární sloučeniny schopné ve formě polymerace) se zhotovují desky, bloky z polymetylmetakrylátu a alkalického polyamidu Trubky z tvrzených tkanin a tvrzeného papíru• Vyrábí se navíjením bavlněné tkaniny (popř. papíru)...

Stříkání

Stříkání • Pro středně sériovou výrobu • Na formu ze stejného materiálu jako při ručním kladení se nastříká speciální pistolí směs sekaných krátkých skleněných vláken a polyesterové pryskyřice • Nastříkaná vrstva se uhladí válečkem,...

Vytlačování

Vytlačování • Hlavně kontinuální vytlačování tyčí, trubek, hadic, profilů, desek, fólií hlavně z termoplastů na vytlačovacích strojích • Granulovaný termoplast se taví v topném válci a ocelový šnek protlačuje taveninu tvarovou hubicí požadovaného profilu...

Odlévání

OdléváníOdlévání alkalického polyamidu• Provádí se, že se kapalný monomer polyamidu plní do kovových forem, ve kterých působením alkalických katalyzátorů při teplotě 130 až 150 °C zpolymeruje na masivní výrobky (např. velká ozubená kola, ložisková...

Rotační natavování

Rotační natavování• Práškový termoplast (hlavně polyetylen) se nasype do tenkostěnné hliníkové formy • Po uzavření se forma otočí kolem dvou os k sobě kolmých • Rotující forma se zahřívá v ohřívací komoře, prášek se...

Zhotovení výrobků ze skelných laminátů beztlakovou technologií

Zhotovení výrobků ze skelných laminátů beztlakovou technologií• Vhodné pro rozměrné předměty • Pro kusovou a malosériovou výrobu Ruční kladení (laminování)• Nejjednodušší • Pojivem je obvykle polyesterová, méně často epoxidová pryskyřice • Výztužemi jsou skleněné...

Lisování elastomerů

Lisování elastomerů• Probíhá stejně jako lisování reaktoplastů v ocelových formách za tepla • Obvykle s přísadou plniv (např. saze) pro zvýšení pevnosti a tvrdosti • Vulkanizace (zesíťování) se běžně dosahuje přísadou síry • Elastomery...

Spékání

Spékání• Termoplasty, které se nemohou pro svou velkou molekulovou hmotnost převést ohřevem do tekutého stavu (například polytetrafluoretylen) nebo které pro speciální účely nasytit velkým množstvím plnidel (polytetrafluoretylen + keramický nebo kovový prášek na pístní...

Vícepolohový vstřikovací stroj

Vícepolohový vstřikovací stroj • Má více stejných forem upnutých buď na vratně posuvném stole (dvoupolohový stroj) nebo na rotačním karuselu (4 až 16 polohový stroj) • Formy postupně přicházejí před vstřikovací jednotku, která je...

Lisování

LisováníLisování reaktoplastů• Nejstarší způsob zpracování plastů • Používá se pro o Fenolické, močovinové, melaminové lisovací hmoty plněné dřevěnou moučkou o Celulózu o Keramickými prášky o Krátkými bavlněnými nebo skleněnými vlákny o Ústřižky tkanin •...