Strojírenství

Zpěnování polystyrénu

Zpěnování polystyrénu (pěnový polystyrén)• Zcela jiné je vstřikování přepěněného polystyrénu do formy, do níž se současně malými dírkami přivádí horká pára o tlaku 0,15 MPa • Působením páry se polystyrén dopění a vyplní formu...

Vstřikovací jednotka

Vstřikovací jednotka• Tvoří elektrický topný válec, na jehož čele je vstřikovací tryska • V topném válci je otočně a posuvně uložen plastikační ocelový šnek • Hloubka závitů šneku se směrem k trysce zmenšuje, aby...

Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem• Jedná se o metodu přesného tvarového řezání s vysoce progresivní a ekologickou technologií • Princip: Vysokotlaké čerpadlo se speciálním zesilovačem tlaku (tzv. generátor vodního tlaku) dodává vysokotlakým potrubím vodu do řezací...

Vstřikování

VstřikováníVstřikování termoplastů• Vhodná technologií pro hotové tvarové výrobky • Princip vstřikování roztaveného termoplastu pod tlakem do uzavřené formy (jeden pracovní cyklus) o Plastikace – Forma se zavírá, šnek se otáčí a vrací -> plastikuje...

Vstřikování strukturních pěn

Vstřikování strukturních pěn• Vhodné termoplasty např. polystyrén, kopolymer akrolynitril-butadien-styren, polyetylen, polypropylen se před vstřikováním smísí s práškovými nadouvadlem, které se pak teplotou v topném válci rozloží na plyn • Při vstřiku se naplní forma...

Pravidla při řezání plamenem

Pravidla při řezání plamenem• Je nutné vybrat řezací hořák hodící se pro řezanou tloušťku materiálu • Oblast použití, druh plynu a tlak kyslíku jsou zpravidla uvedeny na trysce • DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POUŽÍVEJTE...

Zvláštní způsoby řezání

Zvláštní způsoby řezání• Materiály, které nelze řezat kyslíkem se musí řezat mechanicky (pilou, frézováním, broušením, odvrtáním) nebo postupy uvedené nížePráškové řezání• Speciální železný prášek se přivádí do místa řezu • V proudu kyslíku rychle...

Polotovary vyráběné žárovým dělením materiálu

Polotovary vyráběné žárovým dělením materiálu• Zkracuje se čas potřebný na výrobu a obrábění polotovaru • Metodou je nutno prosazovat i pro nahrazení zápustkového kování, umožnění výroby jednotlivých dílů svarků i možnosti výroby velkých polotovarů,...

Plamenové řezání kyslíkem

Plamenové řezání kyslíkemPlamenové řezání kyslíkem na vzduchu• Podstatou je ohřátí kovu na teplotu spalování a jeho spálení v proudu kyslíku • Spalováním se uvolňuje teplo, které předehřívá další místo řezu • K ohřátí kovu...

Vytvoření lepeného spoje

Vytvoření lepeného spojeÚprava lepených materiálů• Lepené plochy musí být pečlivě mechanicky a chemicky očištěny -> musí být zbaveny nečistoty, mastnoty, aby mohly molekuly lepidla přilnout k materiálu • Smirkováním, pískováním nebo mořením (odstranění starého...