Strojírenství

Tvářecí stroje pro zápustkové kování

Tvářecí stroje pro zápustkové kováníKovací válce• Použití: o Rychlé a přesné kování některých výkovků o Předkování kusů s podélným proměnným profilem• Nepracují kontinuálně, ale po přítržích • Válce jsou uložené na stojanech a otáčejí...

Dvojčinné zápustkové buchary

Dvojčinné zápustkové buchary• O proti variantě pro volné kování mají: o Menší zdvih o Stojan uzavřený šabotou Protiběžné buchary• Místo šaboty je ve stroji spodní beran, pohybující se současně proti hornímu beranu • Do...

Úprava výkovků

Úprava výkovkůVyjmutí ze zápustky zahrnuje: Oddělení výronků o Přímočaré výronky se odstřihují nůžkami nebo ostřihovacími zápustkami o U velkých výkovků se odstraňují upálením hořákem o Výronky se ostřihují hned po kování o U výkovků...

Základní tvářecí kovací stroje

Základní tvářecí kovací strojeBuchary o Materiál se zpracovává rázy, které se přenáší do okolí -> nutno stroj odpružit o Prokove se materiál jen do určité hloubky -> Hospodárně lze kovat jen středně velké výkovky,...

Zápustkové kování

Zápustkové kování• Zatlačování kovu v plastickém stavu do dutiny v ocelovém bloku • Skládá se z: o Ohřevu na kovací teplotu o Předkování o Kování do zápustky o Ostřižení výronku• Obvykle se pracuje se...

Vady výkovků

Vady výkovkůKontrola výkovků• Kvalita se kontroluje během výroby i po jejím skončení • Kontrola zahrnuje: o Prověření chemického složení o Stupeň prokování o Získané mechanické vlastnosti• Při volbě materiálu je někdy třeba zjišťovat vhodnost...

Pěchování

Pěchování• Materiál je stlačován ve směru své osy a rozšiřuje se jeho příčný průřez • Použití: Při kování kotoučů a jiných rotačních součástí s poměrně malou výškou • Délka pěchovaného materiálu nemá být větší...

Kování na trnu

Kování na trnu• Děrovaný kotouč je často výchozím polotovarem pro kování na trnu • Rozšiřování – Kování po obvodu • Prodlužování – Kování do délky Osazování, prosazování, přesazování• Zmenšuje se průřez u osazených hřídelů...

Sekání

Sekání• Dělá se na upínce • Přitlouká se přitom kladivem nebo perlíkem na na materiál • Nejdřív se materiál nasekne u jedné strany, pak se opatrně z druhé strany a nakonec se oddělí •...

Strojní kování

Strojní kováníOperace přo strojním kování• Tvaru výkovku se dosáhne některou níže popsanou operací nebo jejich kombinací • Někdy jsou potřeba speciální přípravky Prodlužování• Nejčastější operace při kování • Nejrychlejší • Pro zamezení rozšiřování materiálu...