Strojírenství

Palivo pro vysokou pec

Palivo pro vysokou pecPalivo ve vysoké peci dodává: 1. Teplo potřebné pro hutní proces (pro redukci rudy a tavení surového železa a přísad) 2. Uhlík (C) nebo oxid uhelnatý (CO) (je nutný pro redukci...

Technické železo

Technické železoZákladní vlastnosti železa uvádí tabulka: Vlastnost – HodnotaChemická značka – FeVzhled – Lesklý bílý kovHustota – 7,84 g/m3Teplota tavení – 1539 °C Technické železo se v přírodě, tedy v čisté podobě nevyskytuje. Nejčastěji...

Výroba surového železa

Výroba surového železa Surové železo získáváme ve vysokých pecích redukcí železných rud působením paliva (hutnický koks), struskotvorných přísad a vzduchu (teplého). Železné rudy Železná ruda je v podstatě oxid železa Následující tabulka ukazuje, které...

Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnostiUrčují: • Strukturu látek (stavba atomů) • Látkové sloučeniny (sloučeniny s kyslíkem, odolnost vůči korozi) • Látková přeměna (spalování) Vlastnost – CharakteristikaPružnostPožaduje se takový materiál, který se s působením napětí deformuje a po...

Technologické vlastnosti

Technologické vlastnostiUrčují: • Chování látky při opracovávání Technologie – PříkladySlévatelnost• Souhrn vlastností, které musí mít kov (slitina) určený k odlévání -¦ umožňuje výrobu „zdravých“ odlitků • Kov musí mít dobrou tekutost -> o Schopnost...

Svařitelnost

Svařitelnost • Schopnost vytvořit ze dvou částí nerozebíratelný celek některým způsobem tavného, tlakového nebo jiného způsobu svařování • Obtížná svařitelnost se projevuje: o Nečistým, málo pevným svarem o Křehnutím materiálu v okolí svaru •...

Teplota tání a tuhnutí

Teplota tání a tuhnutí Teplota při které látka mění svoje skupenství (např. z pevného na tekuté) a závisí to na vnitřní skladbě atomů. Toto je důležité pro slévárenství, svařování a pokovování. Čisté kovy se...

Technologičnost konstrukce

Technologičnost konstrukceMá na ní vliv: • Volba výchozí materiálu a jeho rozměry • Volba materiálu součásti • Počet vyráběných kusů • Volba tvaru, přesnosti rozměrů, jakost povrchu, pracnost, … • Organizační prvky • Celkové...

Volba materiálu

Volba materiálu • Nutno respektovat hlediska: = Konstrukční o Materiál musí vyhovovat podmínkám pevnosti, tuhosti, malé hmotnosti, prostředí, kde bude zařízení pracovat, … = Technologická o Materiál musí musí vyhovovat technologickým podmínkám, např. slévatelnosti,...

Vlastnosti technických materiálů

Vlastnosti technických materiálůFyzikální vlastnostiLátky zůstávají nezměněny. Určují: • Vnější stav (skupenství, hustota) • Změny (stavu, tvaru, délky)) • Vlastnosti (elektrická/tepelná vodivost) Vlastnost- CharakteristikaHustota [  ] Je dána poměrem hmotnosti materiálu a jeho objemem...