Strojírenství

Pružné spoje

Pružné spoje• Rozebiratelné • Spoje se silovým stykem • Spoj vznikne pokud se mezi dvě součásti vloží ocelový nebo pryžový pružící prvek ->umožnění pohybu spojených součástí • Výhody pružných spojů: o Vnější silové zatížení...

Konstrukční zásady pro svařence

Konstrukční zásady pro svařence• Tavná svařitelnost je dána množstvím uhlíku v oceli (do 0,25 %), nad 0,5 % se svařování nedoporučuje • Tavná a odporová svařitelnost neželezných kovů je podmíněná druhem svařování • U...

Druhy svarů

Druhy svarů• Tavné svary o Lemové o Tupé  Svar I  Svar U  Svar 1/2U  Svar V  Svar 1/2V  Svar W  Svar 1/2W  Svar X  Svar...

Polotovary vyráběné pájením

Polotovary vyráběné pájením• Pájení je metalurgický proces, kterým vzniká nerozebíratelné spojení kovů stejného nebo rozdílného chemického složení, pomocí roztavené slitiny (pájky) • Pájené plochy nejsou natavené, ale smáčené roztavenou pájkou, která proniká do základního...

Volba pájky závisí

• Volba pájky závisí na: o Požadované pevnosti spoje o Tavící teplotě materiálů spojovaných součástí o Způsobu ohřevu • Použití: o Elektronika o Jemná mechanika o Strojírenství o Instalatérství o Konzervárenství o Zlatnictví •...

Konstrukční zásady

Konstrukční zásady• Pro přímé nýtování volit materiál s dobrou tažností (např 11 300; 11 320; 11 343) • Pro přímé nýtování se hodí i hliník, měď a jejich slitiny • Stejné materiál se hodí...

Svarové spoje

Svarové spoje• Svařování spojování kovových (nejčastěji ocelových) součástí i ale i součástí z plastů, v nerozebíratelný celek působením tepla nebo i tlaku a většinou s použitím přídavného materiálu stejného nebo podobného složení a mechanických...

Provedení nýtových spojů

Provedení nýtových spojů• Dle požadavků o Zámečnické  Na spoj nejsou kladeny zvláštní požadavkyo Konstrukční  Požadavek na pevnosto Sudové  Požadavek na těsnosto Kotlové  Požadavek na pevnost i těsnost• Dle účelu o...

Čepové spoje

Čepové spoje• V podstatě jsou jen „tlustší kolíky“ • Většinou uloženy s vůlí -> pro vytvoření kloubového spojení • Mohou nahrazovat krátké nosné hřídele pojezdových vozidel, kladek -> musí se mazatDruhy čepů• Bez hlavy...

Nýtové spoje

Nýtové spoje• Nerozebíratelné spojení • Při demontáži se vždy porušují spojované nebo spojovací části (nýty) – u nýtu se odsekne hlavička nebo jejich odvrtáním (velké nýty) • Vnější síly by se měli z jedné...