Strojírenství

Řešení prutových konstrukcí

Řešení prutových konstrukcíGrafické řešení1. Zhotovit náčrtek 2. Očíslovat styčníky a pruty 3. Zkontrolovat statickou určitost 4. Vypočítat reakce na podpěrách 5. Řešit rovnováhu v jednotlivých styčnícíchPočetní řešeníMetoda styčníkováVychází z grafického řešení, kdy velikost sil...

Znaménko u sil ve výpočtech

Síla je kladná když: • Směřuje směrem dolů• Směrem doprava Síla je záporná když: • Směřuje směrem nahorů• Směrem doleva Poznámka: Záleží na domluvě na dané škole Soustava silPůsobí-li na těleso více sil, nazýváme...

Výpočet momentu šikmo působící síly

Postup1. Rozklad šikmé síly na složky, které působí kolmo na k ose ramene a ve směru ramene2. Sestrojení kolmého rameneZnaménko u momentů sil ve výpočtechMoment síly je kladný když: Se otáčí po směru hodinových...

Momentová věta

Součet momentů jednotlivých sil je roven momentu jejich výslednice. Postup 1. Vypočtěte velikost výslednice2. Zvolit střed otáčení (je výhodné jej zvolit v místě působení síly)3. Použít momentovou větu Rovnováha momentůRovnováha momentů na tělese nastane,...

Mechanika je částí fyziky

Mechanika je částí fyziky a je v podstatě naukou o sílách a jejich účinku. Statika je nauka o rovnováze sil, zkoumaná tělesa jsou v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém. Základní úlohy statiky1. Řešení...

Úvod do pružnosti a pevnosti

Nauka o pružnosti a pevnosti se zabývá pevnostními výpočty strojů a jejich dílu. Stroj ne součást musí přenášet vnější síly a plnit stanovenou funkci, přičemž musí být dostatečně pevný a mít předepsanou deformaci. Skupina...

strojirenstvi nejen pro studenty – obsah obsahů

strojirenstvi nejen pro studenty – studijní materi… strojirenstvi nejen pro studenty – studijní materi… strojirenstvi nejen pro studenty – studijní materi… strojirenstvi nejen pro studenty – studijní materi… strojirenstvi nejen pro studenty – studijné...

strojirenstvi nejen pro studenty – studijní materiály – obsah 11

Papírové obložení – ocel Spojky Skupina III – Souměrné uspořádání Vhodnost použití Axiální kuličková ložiska obousměrná Soudečková ložiska dvouřadá Válečková ložiska jednořadá Kuličkové ložisko jednořadé s kosoúhlým stykem Valivá ložiska Montáž ložiskových pouzder Výroba...