Strojírenství

33. Větrání, klimatizace a vytápění

Vytápění budov: V prostorech a místnostech, kde člověk pracuje, je nutné vytvářet zdravé prostředí. K zdravému prostředí patří.– přiměřená teplota– větrání– odsávání (škodlivin, prachu)– chlazení– osvětlení Ve vytápěcím období (zima) uniká teplo z místnosti...

32. Strojní chlazení

Úkolem strojního chlazení je v daném prostředí snížit teplotu pod teplotu okolí. Chlazení látek a předmětů má velký význam v širokém spektru lidské činnosti (v chemickém průmyslu při výrobě plastů umělých kaučuků, ve strojírenství...

31. Netradiční zdroje energie

Heliotechnika (energie slunce )Na každý 1m2 Země dopadá asi 1000W, ale tato energie je příliš řídká, takže je nutno tyto zdroje kombinovat s akumulátory energie nebo s rezervními aktivními zdroji energie. Aktivní – přeměna...

30. Elektrárny a teplárny

Elektrárna slouží k výrobě elektrické energie. Elektrárny rozlišujeme podle prvotní energie. Rozlišujeme:a) Elektrárny tepelné. Tyto elektrárny využívají tepelnou, chemicky vázanou energii uvolňovanou při spalování fosilního paliva (uhlí, ropa, zemní plyn ap.). Za příklad můžeme...

29. Parní generátory

Parní generátory– jsou to stroje které slouží k výrobě páry určené pro použití mimo toto zařízeni. Pára se vyrábí především z vody.– Do parního generátoru vstupuje voda, palivo a vzduch. Z parního generátoru se...

28. Plynové turbíny

Jsou lopatkové stroje – motory, kde mezilopatkovými kanály protéká teplonosná látka, v níž během pracovního cyklu nedochází ke změně skupenství. Účinnost turbín roste s teplotou pracovního média, které vstupuje na oběžné lopatky. Tato teplota...

27. Parní turbíny

Jsou rotační lopatkové stroje(tepelné motory), kde pára protéká mezilopatkovými kanály, expanduje a předává svou energii rotoru. Při tom se mění tepelná energie páry v energii kinetickou, která se odvádí jako točivý moment na hřídeli...

26. Vodní turbíny

Vodní turbíny (vodní motory) jsou rotační lopatkové stroje, v nichž se využívá energie vody. Voda mění svou potenciální energii na kinetickou, která se odvádí ze stroje jako točivý moment na hřídeli. Rovnotlaková turbína: (Peltonova)...

25. Ventilátory radiální a axiální

– jsou rotační lopatkové stroje určené především k dopravě plynu a par s přetlakem do 104 Pa s kompresním poměrem menším než 1,1 – hlavní částí ventilátoru je rotor s oběžnými lopatkami – náročnější...

24. Turbokompresory radiální a axiální

Mechanismus skládající se z turbíny a kompresoru. Kompresor obecně slouží ke zvyšování tlaku plynu nebo plynné směsi. Zvýšení tlaku se využívá k vykonání určité práce a také k překonávání třecích sil i ztrát v...