Strojírenství

23. Spalovací motory

Jejich vývoj byl velmi rychlý a jejich použití rozsáhlé, např. v silniční, železniční, letecké, lodní dopravě, u bojových vozidel, v zemědělství, stavebnictví aj. Mění tepelnou energii vzniklou spálením paliva na tlakovou a ta se...

22. Pístové kompresory

Pístové (objemové) pracovní stroje slouží ke stlačování plynů a par. Mají rozsáhlé použití ve všech průmyslových oborech. Stlačený vzduch se dá použít:– jako nositel tlakové energie– nositel informace nebo signálu (regulační obvody)– pro realizaci...

21. Pístová čerpadla

Hydrostatická čerpadla :Činný prvek čerpadla (píst, membrána) tlačí přímo na kapalinu, tímto se mění přímo mechanická energie motoru na tlakovou energii kapaliny. Na tomto principu pracují čerpadla: pístová, membránová, zubová vřetenová…Společným znakem všech pístových...

20. Silniční motorová vozidla

Rozdělení: 1) Podle pohonu – s vlastním motorem – přípojná vozidla 2) Podle rozložení kol – jednostopá – dvoustopá – vícestopá Hmotnost-nosnost 1) Pohotovostní hmotnost – vozidlo + náplně2) Celková hmotnost – pohotovostní hm....

19. Dopravníky

• Slouží k přepravě polotovarů či výrobků na pracovišti i na dlouhé vzdálenosti• Pohyblivé zařízení se při nakládání či vykládání nemusí zastavovat• Směr dopravy je vodorovný, svislý nebo šikmý Dopravníky s tažným orgánem: Pásové...

18. Výtahy

Výtah je zařízení k přerušovanému nebo plynulému zdvihání a spouštění břemen (osoby/náklady) mezi dvěma nebo více stanicemi (patry).Břemenu se přepravuje na vhodně ohraničené plošině (kleci), jejíž dráha je vymezena vodítky. Rozdělení výtahu: • A...

17. Zdvihadla a jeřáby

Zdvihadla (Zařízení pro zvedání do malých výšek) Zařízení pro zvedání do malých výšek – zvedáky – tuhý zvedací člen, malý zdvih (desetiny metru),zpětnému pohybu brání – samosvornost, zdrž, hydraulické blokování. Druhy zvedáků:1) hřebenový zdvihák...

16. Převody ozubenými koly

Ozubený převod přenáší otáčivý pohyb jednoho hřídele na druhý se stálým převodovým poměrem.Používá se pro převody s malou osovou vzdáleností hřídelů.Dvě spolu zabírající kola tvoří soukolí. Kolo s malým počtem zubu se nazývá pastorek.Podle...

15. Řetězové převody

Více v tab. Str. 314-328– obvodová síla se přenáší tvarovým stykem– přenáší výkon až 200kw mezi rovnoběžnými hřídeli– 2 a 3řádé řetězy přenáší až 500kw Výhody:bez skluzu,velká učenost(až 95%),menší namáhání hřídelů a ložisek oproti...

14. Řemenové převody

– Patří mezi převody se silovým stykem– K přenosu točivého momentu z hnacího kola na hnané dochází v důsledku tření meziřemenicí a řemenem Velikost přenášeného momentu závisí:– Velikost napínací síly– Velikost součinitele tření materiálů...