Strojírenství

13. Třecí převody

Charakteristika:U třecích převodů přenos obvodové síly mezi vzájemně přitlačovanými koly třením. Otáčivý pohyb mezi hřídeli přenášen na malé vzdálenosti a je přenášen malý výkon. Převod je tvořen 2 kotouči a přitlačovaným zařízením. Osy můžou...

12. Brzdy pásové a čelisťové

Brzdy slouží ke snížení rychlosti nebo zastavení pohybujícího se břemene (provozní brzdy) a k zajištění stojícího břemene proti nežádoucímu pohybu (parkovací brzda). Brzdného účinku se dosáhne třením mezi pevnými a otáčejícími se částmi ....

11. Hřídelové spojky

– přenášejí kroutící moment mezi hnacím a hnaným strojem.Účel – ochrana před přetížením, tlumení rázůRozdělení spojek: Hřídelové spojky – neovládané – mechanické– ovládané – mechanické– hydrodynamické– elektrické– ostatní– samočinné – mechanické– hydrodynamické– ostatní Spojky...

10. Mazání a druhy maznic

Mazání slouží ke snížení tření a zároveň k odvodu tepla Druhy maziva) Kapalná – především minerální oleje, v současné době i oleje syntetické a polysyntetické– Výhoda: mají dobré mazací schopnosti, dobře odvádějí teplo, snadno...

9. Ložiska kluzná a valivá

Ložiska zajišťují vzájemnou polohu pevných a otáčejících se součástí a přenášejí zatížení hřídele na ostatní části stroje. Mezi pohybujícími se plochami hřídele a ložiska vzniká tření. Podle druhu tření dělíme ložiska na kluzná a...

8. Hřídele (hřídelové čepy, hřídele)

Rozdělení:Nosné hřídele: Jsou pevně uchyceny k rámu stroje a otáčí se na nich součásti, například kladky, kola u vagónu.Hybné hřídele: Jsou vždy otočné, přenáší kroutící moment, na nich jsou upevněny strojní součásti ( ozubená...

7. Pružiny

Pružiny mají široké využití v celém průmyslu. Pomáhají nám vracet mechanismy do výchozích poloh, zmírňují rázy apod. Pružiny nám umožňují vytvořit tzv. pružné spoje, které vzniknou tím, že se mezi dvě součásti vloží ocelový...

6. Potrubí a armatury

1. POTRUBÍPotrubí slouží k dopravě tekutin, plynů a par, sypkých hmot a popřípadě i tuhých látek. Pracovní látku udržuje v pohybu rozdíl tlaků na začátku a konci potrubí, které musí být,větší než tlakové ztráty...

5. Svárové spoje

• Svařování spojování kovových (nejčastěji ocelových) součástí i ale i součástí z plastů, v nerozebíratelný celek působením tepla nebo i tlaku a většinou s použitím přídavného materiálu stejného nebo podobného složení a mechanických vlastností...

4. Nýtové spoje

– Vytváříme nerozebíratelné spojení dvou materiálů.-Nýtování – přímě (jako nýt slouží výstupek spojované součásti) – nepřímé (použití nýtů) Druhy nýtovcých spojů:– jednořádý– dvouřadý – rovnoběžný nebo střídavý– se stykovou deskou Nýty:– Nýt se skládá...