Strojírenství

Svařování s ohřevem v komoře

Svařování s ohřevem v komoře• Spojované součásti se zdrsněnými stykovými plochami se ohřejí v komoře na 380°C a působením mechanické energie se uskutečňuje svar • Používá se při svařování teflonových součástí Dielektrické vysokofrekvenční svařování•...

Svarová pnutí a deformace

Svarová pnutí a deformace• Při svařování dochází následkem nerovnoměrného ohřevu ke vzniku vnitřního pnutí -> k deformacím (smrštěním) svarku • Podle polohy svaru dělíme deformace o Podélné  Vznikají podélným smrštěním svarového kovu u...

Svařování plastů

Svařování plastů • Svařovat lze jen termoplasty (teplem se taví) • Ke svařování se používá horký plyn (vzduch, dusík), který se ohřívá ve svařovací pistoli • Přídavný materiál (drát) je z téhož plastu jako...

Svařování dotykovým teplem topného tělesa

Svařování dotykovým teplem topného tělesa• Stykové plochy spojovaných součástí se ohřívají na svařovací teplotu vsunutými topnými tělesy tvaru klínu, desky, kolečka a jiné • Tělesa se ohřívají na 200 až 300 °C • Tepelným...

Indukční svařování

Indukční svařování• Podstatou je ohřev na teplotu svařování (asi 150 °C pod teplotu tavení) tepelným účinkem indukovaného střídavého proudu • Ohřívací cívka (induktor), konstruovaná podle tvaru svařovaných součástí provede místní ohřev a tlakové zařízení...

Svařování za působení tlaku

Svařování za působení tlaku• Podstata:Ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru jejich krystalové mřížky • Ke spojení dojde vlivem difuze, jy se ve stykových plochách vytvoří vazby mezi hraničními mřížkami Svařování...

Svařování ultrazvukem

Svařování ultrazvukem• Spojované materiály jsou vystaveny účinkům ultrazvuku za současného působení tlaku • Mechanické kmity (14 až 20 kHz) jsou přenášeny vlnovcem (sonotrody), jejichž úkolem se soustředit tlakovou sílu a mechanické kmity do místa...

Impulzní odporové svařování

Impulzní odporové svařování• Nová metoda rozšiřující klasické odporové svařování • Potřebná energie se akumuluje baterii a během svařování se tato energie vybíjí krátkým impulzem přes primární vinutí impulzního transformátoru • Na sekundárním vinutí se...

Impulzní odporové navařování

Impulzní odporové navařování• Perspektivní technologie renovace (oprav) • Princip:Odporové navařování přídavného materiálu (drátu) na otáčející se válcovou plochu (základní materiál) silnými impulzy elektronicky modulovaného a přerušovaného elektrického proudu • V okamžiku impulzu proudu dochází...

Stykové svařování

Stykové svařování• Střídavý proud se přivádí ze sítě na svorky primárního vinutí transformátoru • V sekundární cívce se indukuje proud o napětí 1 až 12 V • Svařování probíhá nejčastěji odtavovacím způsobem • Stykové...