Strojírenství

Tvrdé pájky

Tvrdé pájky• Slitiny z kovů: o Měď o Cín o Stříbro o Zinek o Kadmium o Fosfor • Příklady pájek o Měděné pájky  Dává se jím přednost u materiálů z oceli a niklu...

Pájecí metody a způsoby

Pájecí metody a způsoby Způsob pájení – Zařízení – Princip – PoužitíMěkké i tvrdéPájedlemKladivové nebo přímé pájedlo s nepřímým ohřevem• Pájka se taví při maximální teplotě 550 °C přiložením měděného hrotu • Hrot se...

Pájecí metody a způsoby

Způsob pájení – Zařízení – Princip – PoužitíElektrické – odporovéElektrické odporové kleště• Součásti s vloženou pájkou a tavidlem se vkládají mezi čelisťové kleště nebo hrotové elektrody • Pájka se taví od ohřátých součástí a...

Měkké pájky

Měkké pájky• Slitiny z kovů: o Cín o Olovo o Antimon o Měď o Stříbro o Kadmium o Zinek • Příklady pájek o Měkké pájky z olova a cínu  Použití: Klempířské a karosářské...

Tvrdé pájení

Tvrdé pájení• Spoje jsou pevnější (v porovnání s měkkým pájením) o Pevnost v tahu: 400 MPa o Pevnost ve smyku: 300 MPa • Stykové plochy se musí před pájením očistit • Tavidlo se nanáší...

Polotovary vyráběné pájením

• Volba pájky závisí na: o Požadované pevnosti spoje o Tavící teplotě materiálů spojovaných součástí o Způsobu ohřevu • Použití: o Elektronika o Jemná mechanika o Strojírenství o Instalatérství o Konzervárenství o Zlatnictví •...

Měkké pájení

Měkké pájení• Spoje NESMÍ být vystavovány značnému namáhání o Pevnost v tahu: 80 MPa o Pevnost ve smyku: 40 MPa • Získávají se těsné spoje umožňující přenos proudu nebo vrstvou pájky se chrání materiál...

Tepelné zpracování svarových spojů

Tepelné zpracování svarových spojů• Účelem je dosažení co nejlepších vlastností u svarového kovu i u vrstvy základního materiálu, u nichž došlo vlivem ohřevu k nežádoucím změnám struktury Před svařováním• Normalizační žíhání o Nelegované oceli,...

Kontrola a zkoušení jakosti svarových spojů

Kontrola a zkoušení jakosti svarových spojů• Na svarech mnohdy záleží lidské životy • Zkoušky a kontroly se provádí: o Před svařování Posouzení či kontrola  Návrhu a technických podkladů svařované konstrukce  Svařitelnosti základního...

Polotovary vyráběné pájením

Polotovary vyráběné pájením• Pájení je metalurgický proces, kterým vzniká nerozebíratelné spojení kovů stejného nebo rozdílného chemického složení, pomocí roztavené slitiny (pájky) • Pájené plochy nejsou natavené, ale smáčené roztavenou pájkou, která proniká do základního...