Strojírenství

Strojírenská technologie

Strojírenská technologieRozdělení strojírenské technologieTechnologie výroby kovů = Těžká metalurgie  Metalurgie železných kovů  Metalurgie neželezných kovů  Prášková metalurgie  Hutní výroba polotovarů= Strojírenská metalurgie  Slévání  Tváření  Sváření a pájení...

Polotovary

Polotovary• Vyrobená ocel se zpracovává na polotovary, které se zpracovávají na finální výrobky (strojní součásti jako např. hřídele) Výrobní fáze strojních součástí: Výroba polotovarů – Zpracování surových materiálů – Hutní prvovýroba – Výroba surového...

Kloubový mechanismus

Kloubový mechanismus Slouží: o Přenos rotačního pohybu o Změna rotačního pohybu na kyvný o Změna rotačního pohybu na obecný Čtyřkloubové mechanismy • Nejčastěji používané Tvořené: = Hnací člen o Klika, která je otočně uložená...

Klikový mechanismus

Klikový mechanismus • Slouží ke změně: – Rotačního pohybu na přímočarý (kompresory, pístová čerpadla) – Přímočarého na rotační (spalovací motory) • Skládá se z: Píst o Pohybuje se ve válci přímočaře vratně o Na...

Kulisový mechanismus

Kulisový mechanismus Slouží: Ke změně rotačního pohybu na přímočarý vratný Skládá se z: -Klika o Hnací člen o Koná rotační pohyb o Na konci je kloubově uložená první kluzná kostka, která 2 kluzné kostky...

Variátory

Variátory• Plynule mění převodový poměr Třecí variátor• Složen ze dvou třecích kol • Hnací kolo – Vodorovně uložené – Má konstantní otáčky – Může se posouvat ve směru své osy • Hnané kolo –...

Šroubový mechanismus

Šroubový mechanismus• Slouží: k přeměně rotačního pohybu na přímočarý a k vyvození velkých sil • Velmi jednoduchá konstrukce • Tvořen: = Pohybový šroub  Jednoduchý nebo vícechodý závit lichoběžníkového profilu= Matice 2 způsoby práce:...

Zubové řetězy

Zubové řetězy• Mají zubový profil • Zubový článek se skládá z tvarových destiček, které jsou navlečeny na kalených čepech • Řetěz je poměrně těžký a drahý • Tichý chod • Vzhledem k velké hmotnosti...

Převody ozubenými koly

Převody ozubenými koly• Přesný a nejčastěji používaný převod • Rotační pohyb je přenášen z hnacího kola na hnané tvarovým stykem mezi boky zubů na obou zabírajících kolech • Převodový poměr: – Stálý – Není...

Lanové převody

Lanové převody• Místo řemene se používá lano • Vzdálenost mezi hnací a hnanou řemenicí může dosahovat i několika kilometrů • Pro zamezení velkého průhybu lana se používají podpěrné kladky, které zároveň lano vedou •...