Strojírenství

Litiny

Tvárná;• Grafit je vyloučen ve tvaru kulovitých zrn • Příznivého tvaru se dosahuje očkováním čistým hořčíkem nebo předslitinami • Očkování hořčíkem je doprovázeno prudkou reakcí a malým využitím hořčíku • Litina se očkuje za...

Nikl…

Nikl (Ni); Ocel legovaná s niklem se dá dobře svařovat, pájet, obrábět, tvářet za studena i za tepla, je magnetizována (tvrdé magnety mají 15 – 28 % niklu), žáruvzdorná, do teploty 800 °C je...

Speciální pochody při výrobě oceli

Speciální pochody při výrobě oceliProtože je potřeba vyrábět oceli vyšší jakosti než dovolují výše uvedené způsoby, vznikají nové postupy jak ochránit ocel, před nežádoucími účinky atmosférického vzduchu nebo přetavování pod struskou. Tavení oceli ve...

Výroba ušlechtilých ocelí

Výroba ušlechtilých ocelíDůležité legující prvky Prvek; Vlastnosti; Minimální množství [%]; Zvyšuje; SnižujeKřemík (Si); V malém množství je obsažen ve všech železných materiálech.; 0,5; Tvrdost, Pevnost, Prokalitelnost, Pružnost, Odolnost proti o Opotřebení o Teplu o...

Výroba oceli v elektrických pecích

Výroba oceli v elektrických pecíchElektrické pece, používané v ocelárenství, jsou obloukové nebo indukční. Stavějí se v nejrůznějších velikostech od několika desítek kilogramů až po stovky tun vsázky. Slouží většinou k rafinaci ocelí (dokončení tavby)...

Elektrické obloukové pece

Elektrické obloukové pece umožňují jednodušší kontrolu výrobního procesu a přerušovaný provoz. Výroba oceli se v nich snáze mechanizuje a automatizuje. Náklady na výrobu elektrooceli u nás jsou proti martinské oceli poněkud vyšší (asi o...

Rotorový pochod Rotor

Rotorový pochod Rotor byl vyvinut pro specifické surovinové poměry v NSR (Německá spolková republika) pro zpracování surových želez, která se nehodí pro klasický pochod Martinův, ani pro pochod Thomasův. Rotor se dá sklápět na...

Kyslíkové konvertory

Kyslíkové konvertoryPoužití čistého kyslíku u konvertorů s dmýcháním zespoda se ukázalo jako nevyhovující, protože dno konvertoru nevydrželo více než jednu tavbu, kvůli vysoké teplotě. Kvalitativně novým řešení je vhánění čistého kyslíku shora na lázeň....