Strojírenství

Konvertor je nádoba hruškovitého tvaru

Konvertor je nádoba hruškovitého tvaru, zhotovená v ocelového plechu a sklopná kolem vodorovné osy. Plechový plášť konvertoru vyzděn kyselou nebo zásaditou vyzdívkou. Těleso konvertoru je upevněno v ocelovém prstenci, který má dva vodorovné čepy,...

Thomasovy oceli jsou kujné…

Thomasovy oceli jsou kujné, svařitelné a velmi dobře obrobitelné. Při stejném chemické složení mají větší pevnost a mez pružnosti a jsou lépe tvárné za tepla než uhlíkové martinské oceli. Jejich nedostatkem je větší křehkost...

Výroba oceli

Výroba oceliOcel je veškeré technické kujné železo, které obsahuje maximálně 2% uhlíku (C) Výroba ocelí prošla řadou vývojových fází, některé pochody jsou dnes standardní, ale i přes to se hledají stále nové, výkonnější a...

V Evropě, kde převládají naleziště fosfornatých železných rud

V Evropě, kde převládají naleziště fosfornatých železných rud, se konvertorová ocel vyrábí výhradně thomasováním (zásaditě). Největší předností výroby oceli v konvertorech je velká produktivita těchto agregátů (větší než martinské pece). Náklady na zkujňování surového...

Vzduch pro vysokou pec

Vzduch pro vysokou pecDo vysoké pece je nutno přivádět teplý vzduch, aby vznikl potřebný žár a hořelo palivo. Účelem ohřívání vzduchu je především úspora koksu a dosažení většího žáru ve vysoké peci, čímž se...

Po vyhřátí zdiva

Po vyhřátí zdiva na 900 až 1 000°C se přívod plynu a komínový kanál uzavře a ohřívačem se opačným směrem vhání studený vzduch. Tím nastává druhé období ohřívání vzduchu (větru) pro vysokou pec. Při...

Ocelárenské surové železo

Ocelárenské surové železoAsi 90 % produkce surového železa se zpracovává v ocelárnách. Surové železo se do nich dováží v roztaveném stavu v pojízdných pánvích. Slévárenské surové železoSurová železa, které jsou určeny pro slévárny šedé...

Struskotvorné přísady

Struskotvorné přísadyStruskotvorné přísady mají funkci čistící (přebírají z rudy a koksu nežádoucí látky, které se ve formě strusky usazují na povrchu roztaveného železa). Druh struskotvorných přísad se určuje podle složení a povahy železné rudy....

Celá vysoká pec je obložená

Celá vysoká pec je obložená šamotovými cihlami. Spodní část pece (zarážka a nístěj) má ocelový pancíř, který je po venkovní straně neustále chlazen proudem studené vody, aby zdivo tolik netrpělo vysokým žárem žárem (bývá...

Spékání

Spékání Prachové rudy, kychtový prach, kyzové výpražky a podobně se dají zužitkovat ve vysoké peci, ale musí se před tím upravit. Prach se spojuje spékáním neboli aglomerací. Princip je ten, že prach se spéká...