Strojírenství

Úvod do technického kreslení

Úvod do technického kreslení Technické kreslení je základní součástí odborného vzdělání, které vznikalo na základě požadavků z výrobní sféry. Správný technický výkres je jednoznačným, komunikačním prostředkem mezi konstruktérem a dělníkem. V technickém kreslení musíme...

Číselníkové měřící přístroje

Číselníkové měřící přístroje • Slouží: o Kontrola rovinnosti a rovnoběžnosti ploch obrobků a zjišťování úchylek o Kontrola házivosti hřídelů, souososti kol o Kontrola rozměrů porovnáním • Příklady: o Číselníkové úchylkoměry o Páčkové úchylkoměry o...

Mikrometry

Mikrometry • Umožňují měření s přesností 0,01 mm (0,001 se zvláštní úpravou)• Použití: o Měření vnějších a vnitřních rozměrůo Měření hloubek Třmenové mikrometry • Jsou konstruovány pro měřící rozsahy: o 0 až 25 mmo...

Zásady pro práci s třmenovým mikrometrem

Zásady pro práci s třmenovým mikrometrem • Postup měření 1. Obrobek se upne mezi měřící plochy2. Mikrometrický šroub se šroubuje „řehtačkou“ dokud „neprokluzuje“3. Mikrometr se zafixuje stavěcím kroužkem4. Mikrometr se klouzavým pohybem sundá z...

Pravidla při orýsování

Pravidla při orýsování• Rýsovací práce je nutno provádět svědomitě, pečlivě, zodpovědně a s nepoškozenými a nezávadnými nástroji. • Přesné orýsování předpokládá dobré znalosti ve čtení technických výkresů a v zacházení s rýsovacím nářadím a...

Měření délek

Ocelové měřítko• Nejednodušší měřidlo • Přesnost měření (tenká měřítka, měřítka, se zkosením v místě dělení stupnice): 0,5 mm • V dílnách se používá měřítek o délkách:o 100o 300o 500 • Existují i: o Měřící...

Posuvná měřidla

Posuvná měřidla • Měří s přesností: o 0,1 mmo 0,05 mmo 0,02 mm • Slouží pro měření: o Vnějších rozměru: Měří se ramenyo Vnitřních rozměru: Měří se břityo Hloubek: Měří se pomocí hloubkové měřící...

Rýsovací jehla

Rýsovací jehlaSlouží k rýsování, má tenkou zakalenou špičku, úhel špičky je přibližně 10° až 15°, rukojeť je vroubkována nebo je šestihranná nebo je konec jehly pravoúhle nebo prstencově zahnutý. Pro hladké povrchy a měkké...

Výškoměry

VýškoměrySlouží k orýsování při výrobě nástrojů, přípravků a zařízení. Hrot rýsovacího ostří je zakalený. Jemné nastavení měřidla může být s přesností 0,1 mm; 0,05 mm; 0,02 mm. Nastavení rýsovacího měřítka na požadovaný rozměr se...

Postup měření

Postup měřeníPřímé měření Hodnota měřené veličiny se odečte ze stupnice měřidla (např. ocelové měřítko, posuvka, mikrometr). Nepřímé měřeníPorovnává se rozdíl hodnot naměřené veličiny a pevného měřidla (např. základní měrky). Číselníkový úchylkoměr se nejprve nastaví...