Strojírenství

Zásady pro zapisování měřítek

Zásady pro zapisování měřítek• Měřítko, jakým je výkres nakreslen se zapisuje do příslušné kolonky v popisovém poli výkresu • Měřítko se píše nejblíže větším písmem než se píší kóty (3,5 mm), tedy 5 mm...

Druhy čar na technických výkresech a zásady pro jejich kreslení

Typ čáry-Varianta-Tloušťka čáry-Užití Čárkovaná Tenká• Zakryté obrysy a hrany Tlustá• Označení ploch s povolenými úpravami povrchu Čerchovaná s dlouhými čárkamiTenká• Osy a stopy rovin souměrnosti• Roztečné plochy ozubení• Dráhy pohybů• Roztečné kružnice děr Tlustá•...

Zásady pro konstrukci čar

Zásady pro konstrukci čar• Tloušťka čáry musí být v celé délce konstantní (dovoleny jsou úchylky ± 0,1d • Tloušťky pro kreslení velmi tlusté čáry, tlusté čáry a tenké čáry musí být v poměru 4:2:1...

Druhy technických výkresů

Druhy technických výkresůDruh-CharakteristikaNáčrt (skica)Technický výkres kreslený volně rukou bez použití rýsovacích pomůcek. • Je zpravidla nakreslen bez ohledu na měřítko • Nemusí být zcela okótován • Lze jej kreslit na libovolný kus papíru OriginálTechnický...

Formáty technických výkresů

Formáty technických výkresůZákladní formát je A0. Má plochu 1 m2 a strany v poměru 1 x 1.41421 Další formáty jsou A1; A2; A3; A4; (A5 – pouze ve vyjímečných případech). Formáty výkresů jsou normalizované....

Druhy čar na technických výkresech a zásady pro jejich kreslení

Druhy čar na technických výkresech a zásady pro jejich kreslení Typ čáry-Varianta-Tloušťka čáry-Užití SouvisláTenká• Kótovací čáry• Pomocné kótovací čáry• Odkazové čáry• Označení materiálu součásti v řezu• Krátké čáry• Neurčité hrany a průniky• Obrysy otočených...

Zásady kreslení

Zásady kreslení Kreslení nám usnadňuje vyjadřování (představu) i v jiných vyučovacích předmětech. Pro urychlení děláme zpravidla pouze náčrty. Zásady a pravidla jsou téměř shodná se zásadami a pravidly pro kreslení technických výkresů. Postup pro...

Normalizace

Normalizace Hlavní úkol normalizace • Sjednotit provedení výrobků, ale i výkresů • Zajistit vyměnitelnost součástí na strojích při opotřebování nebo poškození • Zmenšit potřebu skladů náhradních dílů a polotovarů • Zvýšit sériovost, hromadnost a...

Materiální prostředky

Pomůcka-Popis Vytahovací pera Jsou určená ke kreslení tuší. Nejvhodnější jsou pera v tužkovém provedení např. značky Centograf, Staedtler, Faber-Castell. Méně používaná jsou pera trubičková, kdy se jednotlivé násady nasazovali na násadové pero. Nástavec Slouží...

Materiální prostředky

Pomůcka-Popis Křivítko Umožňuje kreslení kruhových oblouků a různých křivek. Je většinou vyrobené jako pevné z průsvitných plastů nebo jako ohebné plastické křivítko označené jako Logarex. Šablony Usnadňují popisování technických výkresů nebo napomáhají kreslení některých...