Strojírenství

Pravidla pro kreslení hraničních značek

Pravidla pro kreslení hraničních značek • Velikost hraničící značky je závislá na velikosti obrazu na výkrese • Hraniční značky sen kreslí tenkými plnými čarami (délka v rozmezí 2,5 až 5 mm) • úhel rozevření...

Způsoby zobrazování

Způsoby zobrazováníZobrazováním nazýváme kreslení předmětu (např. součástky) na plochu – rovinu. Nejpoužívanější metodou k zobrazování prostorových objektů je promítání na rovinu zvanou průmětnu Druhy promítáníStředové promítání Rovnoběžné promítání: pravoúhlé, kosoúhlé Při pravoúhlém promítání je...

Kosoúhlé promítání

Kosoúhlé promítání Osy svírají úhel 135°. Poměr zkrácení je pouze ve směru osy y a zkracujeme na polovinu (1/2) Pravidla pro axonometrické zobrazování• Poloha souřadného systému se volí taková, aby jedna z os (obvykle...

Odkaz na položky

Odkaz na položky• Každá součást, část, skupina, podskupina, která je složkou vyšší sestavy se označuje jedním odkazem • Odkazy se zapisují čísly • všechny odkazy v jednom výkrese nebo v jednom souborů výkresů se...

Pro oba případy platí

• Pro oba případy platí: o Soupis položek se uspořádává do sloupců ohraničených tlustou nebo tenkou souvislou čarou o Sloupce musí být jednoznačně specifikovány (název, číslo výkresu, polotovar) o Každá položka se zapisuje do...

Výkresy součástí

Výkresy součástí• Kreslí se pro každou, jakýmkoliv způsobem vyrobenou součást • Výkres součásti obsahuje: o Zobrazení a okótování součástio Drsnost povrchuo Tolerování rozměrů a geometrické tolerance tam, kde je to z hlediska funkce nezbytnéo...

Výkresy sestavení

Výkresy sestavení• Zobrazují součásti ve smontovaném stavu (montážní skupiny nebo podskupiny) tak, aby bylo zřejmé konečné sestavení těchto součástí v jeden kompletní celek • Výkres obsahuje:o Zobrazení montážní jednotkyo Kótování hlavních a připojovacích rozměrůo...

Popisování technických výkresů

Popisování technických výkresůTechnické písmo • Technické výkresy, tabulky, či jiná technická dokumentace se píše technickým písmem, podle příslušných norem. • Technické písmo se píše: o „Volně“ rukou o Pomocí: Šablon Suchých obtisků o Na...

Popisové pole

Popisové pole• Obsahuje veškeré potřebné údaje, které na výkresu nelze vyjádřit obrazem a jsou platné pro celý výkres • Umísťuje se: o VŽDY v pravém dolném rohu bez ohledu na orientaci výkresového listuo Za...

Měřítka na technických výkresech

Měřítka na technických výkresech• Měřítka, jejich velikosti a zapisování, na všech druzích technických výkresů se dle: o Účelu a obsahu výkresů o Velikosti kreslené součásti o Složitosti a hustoty kresby o Požadavků čitelnosti a...